Kid´s skills koučing – koučovanie detí 

Aj vaše deti majú rôzne témy a problémy. A vy rodičia ste niekedy v úzkych a neviete im s nimi pomôcť. Práve ako podpora pre deti aj rodičov bol vytvorený nástroj Kid´s skills koučing. Hravý, kreatívny a na riešenia zameraný prístup pri práci s deťmi, ktorý pomáha prekonať problémy vďaka naučeniu sa novým zručnostiam. 

Dospelí mávajú zväčša tendenciu vnímať problémy ako symptómy konkrétnej poruchy, ktorú je treba vyliečiť. Deti naopak mávajú tendenciu vnímať problémy ako nedostatok schopností a zručnosti, ktoré sa musia naučiť

Kid´s skills sa drží pohľadu detí. Jeho cieľom je dodať deťom odvahu a pomôcť im osvojiť si zručnosti, ktoré potrebujú pre to, aby prekonali svoje problémy. A to za pomoci rodiny, priateľov a ďalších blízkych ľudí.

Kid´s skills sa dajú využiť pri riešení širokej škály problémov zahrňujúcich strach a obavy, poruchy chovania, problémy so sústredením, zlé návyky, zmierňovanie zlosti, problémy spojené s jedlom, spaním, so vzťahmi v rodine, s učiteľmi, spolužiakmi, priateľmi a iné. 

Zásady:

– Poskytnúť klientovi základné informácie o koučingu, 

– Poskytnúť základné informácie o mne,

– Bezpečné prostredie,

– Pravidlo dôvernosti koučingu (čo sa bude diať na koučingu ostane medzi nami),

– Dohoda o časových hraniciach,

– Dohoda o forme  koučingu (osobne, online + frekvencia stretávania),

– Dĺžka koučovacej hodiny max. 60 min. (možnosť dohodnúť aj dlhšie stretnutie podľa potreby klienta),

– Dohoda o cena a spôsob platenia ,

– Možnosť odstúpenia od kontraktu,

– Priestor na akékoľvek otázky.

Ide o štruktúrované vedenie rozhovoru prevažne pomocou otázok. Sú zvedavé, otvorené, inšpiratívne, provokujúce, podporujúce a zamerané na danú tému, ktoré pomôžu roztočiť myslenie dieťaťa alebo aj rodiča, či inej prítomnej osoby.

Cieľom je prísť na zručnosť, ktorú si dieťa potrebuje doplniť, pomenovať si ju vrátane jej výhod, vymyslieť jej meno, nájsť si podporovateľa pre učenie sa novej zručnosti, naplánovať oslavu, umožniť trénovať dieťaťu novú zručnosť, ako si bude novú zručnosť pripomínať, keby na ňu zabudlo,….

Čo získa dieťa: motiváciu, pocit zodpovednosti za svoje rozhodnutia, zvýšenie sebavedomia, podporu od svojich najbližších, pozornosť, ochutnávku aké to je hľadať riešenia miesto bádania v probléme,

Čo získa rodič: radosť z napredovania dieťaťa, lepší vzťah s dieťaťom a podporu vo výchove, zmenu u dieťaťa v prístupe k problému.

Pôvodne sa predpokladalo využitie pre deti vo veku 3-12 rokov, avšak jeho princípy je možné použiť aj s mladistvými alebo dospelým.

Zdielať článok:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Obsah čánku

Najnovšie články