Mentoring

Riešite témy z pracovného alebo osobného života? V hlave vám víria otázky a nenachádzate odpovede? Cítite, že rada alebo pohľad skúseného zrelého človeka by mohol priniesť svetlo do vašej situácie, ktorú riešite? Potom mentoring je ten správny nástroj.

Výhodou je, že sa dozviete názor, návod, pohľad na tému, ktorú aktuálne riešite. Máte oporu v niekom skúsenejšom, koho sa môžete slobodne a bezpečne pýtať na akékoľvek otázky, ktoré vám chodia hlavou. Kto vás vie podporiť a podržať na vašej ceste

Vyše 18 rokov som pracovala, rástla a rozvíjala sa vo finančnom sektore – Tatra banka, ČSOB banka a stavebná sporiteľňa. Pôsobila som na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti Operations (platobný styk, úvery, stavebné sporenie, vymáhanie pohľadávok, financie). Môj najväčší tím mal okolo 70 ľudí. Fungovala som podľa hesla: „Neviem ako, ale cestu k cieľu nájdem“. 

Stála som za úspešným zavedením – meny EURo, SEPA a upgradu bankového systému v platobnom styku. Zastupovala som banky v Slovenskej bankovej asociácii a Národnej banke Slovenska. 

Aktívne som sa celý profesijný život venovala procesom, ich zefektívňovaniu a optimalizácii nákladov. Som fanúšičkou hľadania riešení aj pre neštandardné situácie. Rovnako aj v bežnom živote.

Zaujímam sa o ľudí, medziľudské vzťahy a vytváranie príjemného prostredia. Vďaka empatii a individuálnemu prístupu dokážem vnímať kvality každého človeka. V pracovnom prostredí som tak videla každého potenciál, podporovala jeho rozvoj a motivovala k rastu a preberaniu zodpovednosti v zmysle hesla: „Mojou prácou nie je byť dobrou na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími“, Steve Jobs. Vytváranie príjemného pracovného prostredia bolo pre mňa samozrejmosťou. 

Moje zručnosti a skúsenosti vám rada sprostredkujem a podporím váš osobnostný rozvoj, či potreby v bezpečnom a dôvernom prostredí, osobne či online.

V čom vás viem podporiť v pracovnej oblasti?

 • ako seba poznať lepšie, aby cesta zmeny v pracovnom procese bola pre vás prirodzená a ľahká,
 • ako byť príkladom pre svojich ľudí, motivovať ich a rozvíjať, budovať dôveru,
 • ako komunikovať s ľuďmi, poskytovať spätnú väzbu konštruktívne, delegovať a vedieť sa na ľudí spoľahnúť,
 • ako efektívne vykonávať alebo manažovať prevádzkové činnosti a hľadať riešenia, 
 • ako komunikovať svoj názor, či riešenie a pripraviť sa na potenciálne otázky, či argumenty,
 • ako si vytvárať dobrý network s inými útvarmi, či kolegami,
 • ako porozumieť svojim vnútorným prekážkam, pracovať s nimi a viac si veriť,
 • ako sa pripraviť na pracovný pohovor alebo rozhovor s nadriadeným,
 • ako zvládnuť komplikácie na pracovisku a v pracovných vzťahoch,
 • iné.

V čom vás viem podporiť v súkromnej oblasti?

 • ako pracovať na sebe, stať sa vedomejšou a spokojnejšou osobou,
 • ako komunikovať s vašim dieťaťom, mladistvým konštruktívne a byť mu partnerom,
 • ako porozumieť svojmu prežívaniu, dookola sa opakujúcim situáciám, či vzorcom správania a ako to zmeniť,
 • ako sa naučiť rozpoznávať, čo sa s vami deje, porozumieť svojim emóciám a ako s nimi pracovať,
 • ako byť preventívny voči signálom vyhorenia a vnímať signály svojho tela, 
 • iné.
Zdielať článok:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Obsah čánku